Eshop digitálnej tvorby

Dec 03, 2022
Tagy: web, hugo, frontend

Eshop digitálnej tvorby

Požiadavky

Potrebou umelca, ktorý tvorí digitálnu hudbu, ktorú by ju chcel distribuovať svojím fanúšikom bez závislosti na sprostredkovateľských platformách. Súčasťou mala byť jednoduchá funkcionalita košíka s možnosťou digitálnej platby v rôznych menách. Následne by zákaznik mal mať možnosť stiahnuť si zakúpený album.

Technické riešenie

Na vytvorenie webstránky bol vybraný generátor statických webstránok Hugo, kvôli jeho jednoduchosti a všestranosti. Návrh dizajnu bol dodaný klientom, ktorý bolo potrebné prerobiť do digitálnej podoby. Zároveň bolo potrebné vybrať vhodné technológie a navrhnúť architektúru používateľskej logiky ako aj overovania na strane servera. Pre dynamické používateľske prostredie som vybral knižnicu alpine js, ktorá bola jednoduchá na implementáciu ale postačovala požiadavkám. Server ukladá vytvorené objednávky a spravuje prístup k digitálnym médiam.

Zhodnotenie projektu

Výsledkom projektu je z pohľadu používateľa jednoduchá stránka, ktorá obsahuje všetky súčasti potrebné na rýchle vytvorenie objednávky spoločne s možnosťou následne stiahnuť vybraný album. Zo strany administrátora je možnosť spravovať ponuku cez jednoduché administrátorske rozhranie. Použitie statického generátora zabezpečuje rýchlosť celej webstránky. Vďaka využitiu externej služby na spracovanie platieb je taktiež zabezpečená vysoká bezpečnosť dát počas celej doby transakcie.